REKRUTACJA 2020

Drodzy Uczniowie, Kandydaci do szkół!

      Wkrótce rozpocznie się dla Was nowy etap edukacyjny, jakim jest nauka w szkole ponadpodstawowej. Decyzja dotycząca wyboru najlepszej szkoły nie należy do łatwych. Kluczowy staje się więc wybór odpowiedniej drogi kształcenia, który, z perspektywy czasu, rzutuje na ścieżkę kariery zawodowej. Edukacja to inwestycja w przyszłość, inwestycja w samego siebie, toteż należy wybrać taką szkołę, która zapewni przyszłym uczniom jak najlepsze możliwości rozwoju. Taką szkołą jest bez wątpienia Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku.

      Nowoczesna baza dydaktyczna, staże zagraniczne, współpraca z wieloma instytucjami i uczelniami, efektywny model nauczania jakim jest kształcenie dualne, a także liczne projekty – to tylko niewielki wycinek tej innowacyjnej oferty edukacyjnej.

      Edukacja w naszych szkołach jest więc ciekawą podróżą, która prowadzi do dorosłego życia, pozwalając na wszechstronny rozwój osobisty i  zawodowy, Umożliwia rozwijanie własnych talentów i przekształcanie ich w pasje. To ciekawe doświadczenie pozwalające poznać najpiękniejsze zakątki Europy, przełamywać bariery kulturowe i językowe.  Uświadamia  naszym uczniom, że życie może być wspaniałą przygodą, umożliwiającą realizację młodzieńczych marzeń, nawet tych, które wydają się odlegle i niemożliwe do urzeczywistnienia.

     W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Na stronie internetowej szkoły znajdziecie informacje o naborze, ofercie szkoły, kryteriach przyjęć, a także sposobie punktacji. Elektroniczne wypełnienie wniosku pozwoli na większy komfort przy oczekiwaniu na wyniki przyjęć bez wychodzenia z domu.

Nie czekaj i jak najszybciej dołącz do społeczności naszej szkoły. Będzie to najlepsza decyzja dotycząca Twojej przyszłości. Zaufało nam już ponad 6000. absolwentów oraz 420. uczniów. Bądź jednym z nich.

Wniosek o przyjęcie do Powiatowego Zespołu Szkół w chmielniku

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych!

Gorąco  zachęcam Was do podjęcia nauki w naszej szkole, która posiada interesującą i szeroką ofertę kształcenia.

Typy szkół i kierunki kształcenia 

I .   W związku z pandemią COVID-19 zalecam składanie wniosków o przyjęcie do naszej szkoły drogą on-line.

REKRUTACJA ONLINE LO           

   REKRUTACJA ONLINE TECHNIKUM         

 REKRUTACJA ONLINE BRANŻOWA

II.   Wniosek można składać również poprzez pocztę szkoły. Druk wniosku znajduje się tutaj oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce RekrutacjaWniosek należy wypełnić i przesłać na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. może być skan dokumentu bądź jego zdjęcie.

III. Wniosek można też złożyć osobiście w sekretariacie, zachowując wszelkie środki ostrożności (sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00). 

PAMIĘTAJ !
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ
WRAZ Z DOKUMENTAMI BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ W DWÓCH ETAPACH:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br.15– termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

TERMINY UZUPEŁNIENIA WNIOSKÓW

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców
 i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą strony internetowej.

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również
o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do
18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00.
 Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne
z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

                                                             Sławomir Wójcik